БломІнфо -Юкрейн


ТОВ «БломІнфо-Юкрейн» було створено спільно з датською компанією «BlomInfo A/S» в 2005 році як багатопрофільне землевпорядне підприємство, яке широко використовує ГІС-технології. ТОВ «БломІнфо-Юкрейн» стало системним інтегратором по впровадженню в Україні сучасних технологій в галузі розробки комплексних землевпорядних та ГІС-проектів. Становлення підприємства як активного учасника ринку землевпорядних проектів здійснилося в ході виконання Проектів Держкомзема України "Видача державних АКТІВ на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру" на території Івано-Франківської, Чернівецької, Тернопільської, Одеської та Вінницької областей. Проект виконувався за фінансової підтримки Світового банку в рамках програми "Розвиток системи кадастру в Україні" (2005-2013р). Продовжуючи реалізацію землевпорядних проектів, ТОВ «БломІнфо-Юкрейн» з 2011 року розпочало активну виробничу діяльність в області розробки баз геоданих і геоінформаційних систем для служб містобудівного кадастру. Накопичений досвід дозволив підприємству в 2017-2018 р.р. успішно виконати на замовлення Агентства USAID два пілотних проекти з формування баз геоданих та управління ресурсами об'єднаних територіальних громад (ОТГ). У 2018-2019 р.р. ТОВ «БломІнфо-Юкрейн» спільно з партнерами реалізувало на замовлення Агентства USAID в 6 областях України для 10 ОТГ технологічний проект розробки комплексної документації для управління ресурсами громад. З метою подальшого успішного впровадження і розвитку результатів даного Проекту наше підприємство створило на базі геоінформаційної системи ArcGIS програмно-технічний комплекс (ПТК) колективного користування для управління ресурсами громад і публікації геопорталів. В даний час 75 ОТГ використовують ПТК для роботи з базами геоданих своїх ресурсів і публікації геопорталів. У 2013 році ТОВ «БломІнфо-Юкрейн» стало співзасновником громадської організації «Українське товариство виробниів геопросторових даних», діяльність якого спрямована на організацію співпраці передових підприємств галузі, вдосконалення нормативно-законодавчої бази, забезпечення професійного зростання його учасників. Сьогодні, БломІнфо-Юкрейн - це команда професіоналів, яка пропонує якісне виконання послуг по реалізації комплексних завдання в галузі землеустрою, містобудування, управління ресурсами громад, геоінформаційних систем та ін. на базі сучасних методів і технологій. Основний штат наших спеціалістів – це землевпорядники і геодезисти, розробники землевпорядних і ГІС-проектів, ГІС-оператори і фотограмметристи, розробники ГІС-додатків для систем містобудівного та землевпорядних кадастрів. Наше підприємство має сучасне геодезичне, серверне, комп’ютерне і офісне обладнання, безпілотний аерокартографічний комплекс, ліцензійне програмне забезпечення. Для нас не існує однакових проектів - кожен проект ми розглядаємо окремо та завжди пропонуємо Клієнту найкращий комплексний варіант, який буде враховувати очікувані результати, перспективи його подальшого розвитку. Виконання інженерних проектів на нашому підприємстві знаходиться під моніторингом системи управління якістю стандарту ISO 9001:2015 і контролюються сучасною системою CRM. Головним постулатом Товариства є - найвища якість і економічність виконання робіт і комплексних послуг в землевпорядному, топографо-геодезичному, картографічному, містобудівному та геоінформаційному секторах. Наш досвід та висока кваліфікація персоналу гарантують якість робіт відповідно до вимог технічного завдання і виконання строків. Надійність, якість, забезпечення інтересів і очікувань Клієнтів, постійне удосконалення нашого професіоналізму – це основні принципи ведення нашого бізнесу.