Послуги які ми надаємо


Створення та ведення бази геоданих містобудівного кадастру


З метою інформаційного забезпечення виконання функцій регулювання містобудівної діяльності на регіональному та місцевому рівнях органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також для задоволення інформаційних потреб у сфері містобудівної діяльності організацій, підприємств, громадських об'єднань та громадян на основі формування, інтегрування, постійного оновлення і ефективного використання геоінформаційних ресурсів про територію населеного пункту із застосуванням сучасних геоінформаційних технологій, «БломІнфо-Юкрейн» надає послуги зі створення та наповнення бази геоданих містобудівного кадастру (далі – БГД МБК), засобів її ведення та оприлюднення публічних даних шляхом публікації на геопорталі містобудівного кадастру. В залежності від стану інформаційного забезпечення у кожному конкретному випадку (місто, територіальна громада, селище тощо), комплекс послуг може складатись з різних складових формування інфраструктури БГД МБК, попередньої обробки даних та наповнення ними бази даних, а також розробки програмно-технологічних рішень роботи з базою даних: 1. Формування інфраструктури БГД МБК. 2. Попередня обробка (препроцесінг) базових геопросторових та тематичних даних БГД МБК. 3. Первинне наповнення БГД МБК наявною містобудівною документацією та базовими геопросторовими даними. 4. Створення та впровадження програмно-технологічних модулів ведення БГД МБК. 5. Створення та впровадження програмно-технологічних модулів інструментальних засобів роботи з даними БГД МБК на основі програмного забезпечення ГІС QGIS. 6. Створення геопорталу містобудівного кадастру та публікація на ньому відповідної публічної інформації. 7. Організація регламентованого доступу до даних БГД МБК та обмін даними з підприємствами і організаціями, які здійснюють обслуговування інженерних мереж населеного пункту (водопровідні, електричні, газові мережі) та іншими суб’єктами містобудівної діяльності.

Процесінговий центр


З впровадженням реформи децентралізації, все більшої ваги в суспільстві займають органи місцевого самоврядування. З набуттям повноважень автоматично приходить і відповідальність за прийняті рішення.   В Україні відсутні приклади, коли орган місцевого самоврядування має актуальну та повну інформаційну базу наявних ресурсів. Створення такої інформаційної бази та підтримка її в актуальному стані дає можливість громаді здійснювати роботи з землеустрою чи містобудування за значно нижчими вартісними показниками, а в деяких випадках проведення робіт з інвентаризації земель чи створення схеми техніко-економічного обґрунтування раціонального використання земель може і не виникати. Наша компанія працює по всій Україні і має понад 80 партнерських громад, які взяли участь в реалізації проекту USAID «Агросільрозвиток».   Результат – це впровадження публічного прозорого управління ресурсами громади, через запровадження інструментів оприлюднення, обговорення та вирішення проблем громади. Повна інформація доступна на https://geoportalua.com/ua/otg . Ми готові ділитися досвідом, готові допомагати громадам ставати спроможними за рахунок якісного використання власних ресурсів, для цього в нас діє процесінговий цент який проводить консультаційну підтримку, допомогу в зборі даних, формуванні бази даних, публікації на порталі інформації необхідної для прийняття управлінських рішень.

Співпраця з об’єднаними територіальними громадами


Громади – це нова ланка управління, розвитку, комунікації та досягнення цілей розвитку території. Сучасне управління територією – це, в першу чергу, чітке уявлення про її ресурси, їх кількість, якість, стан та місця розташування.   А при використанні сучасних ГІС технологій процес управління стає легшим, управлінські рішення обґрунтованими, а робота землевпорядника набагато цікавішою. На сьогодні в Україні громади, що співпрацюють з «БломІнфо-Юкрейн» є першими прикладами, коли орган місцевого самоврядування має актуальну та найбільш повну інформаційну базу наявних земельних ресурсів. Коли орган місцевого самоврядування може приймати обґрунтовані рішення і вирішувати проблеми громади шляхом ефективного використання власного ресурсу. Після розробки схеми сучасного використання громада має сучасний фактичний стан використання земель. З допомогою даної інформації ви можете бачити місця розташування земель запасу, землі державної та приватної власності, виявити землі які обробляються без оформлення документів. На основі схеми сучасного використання земель громади ви зможете сформувати вектор перспективного розвитку Вашої громади, побачити напрями, які потрібно розвивати, і які стануть візитної карткою вашої ОТГ.   По підрахункам експертів, при реалізації заходів, які будуть запропоновані в перспективному плані бюджет громади зросте в середньому на 30 -40%, та будуть знайдені  території для задоволення соціальних потреб мешканців громади. Адже, загальною метою є створення сприятливих умов проживання в сільській місцевості, а для цього нам необхідні в першу чергу робочі місця і задоволення соціальних потреб.  Розроблена «БломІнфо-Юкрейн» система - це живий механізм, який потрібно оновлювати і підтримувати в актуальному стані постійно. Ми рекомендуємо вам постійно відстежувати зміни, які відбуваються з земельними ресурсами у вас в громаді через моніторинг вирішення проблеми та внесені змін в базу даних і таким чином буде відбуватись постійна актуалізація інформації у вас в ОТГ. Лише за такої умови, можна говорити, що виконанні один раз роботи будуть завжди актуальним джерелом інформації для прийняття будь - яких управлінських рішень.

АЕРОФОТОЗЙОМКА


При виконанні комплексних землевпорядних проектів і для розробки картографічної продукції «БломІнфо-Юкрейн» традиційно замовляє аерофотозйомку значних міських територій з багатоповерховими будівлями своїм партнерам ТОВ «Авіаційний розрахунковий центр» (м.Київ), яке має цифрові камери з матрицею великого формату Microsoft Vexcel UltraCAM або підприємству «Геосистема» (м.Вінниця), яке працює з цифровими камерами скануючого типу Leica ADS40. Для аерофотозйомки сільських населених пунктів «БломІнфо-Юкрейн» використовує власні безпілотні аерокартографічні комплекси, які виявиляются надзвичайно ефективними і практично незамінними для картографування невеликих територій та об'єктів з малоповерхової забудовою. БПЛА дозволяють надзвичайно швидко отримати актуальні дані для подальшої обробки та створення високоякісних продуктів даних з мінімізацією витрат.

Обробка та моделювання геоданих


Ми володіємо передовими методами обробки даних отриманих в процесі аерознімальних робіт. Наші спеціалісти та досвід робіт дозволяють нам гарантувати, що, в результаті процесів обробки та моделювання, Ви отримаєте необхідні продукти геоданих високої якості, у відведені строки та за конкурентну вартість.

Ортофотоплани


Традиційно для України ми здійснюємо виготовлення ортофотопланів середнього масштабу (від 1:10 000 до 1:5 000, GSD 40 см) та великого масштабу (від 1:2 000 до 1:500, GSD від 15 до 7 см). Для проектів, що потребують високої точності, ми можемо запропонувати виготовлення ортофопланів надвисокої роздільної здатності GSD від 5 до 2 см.

Висотні моделі


Створення висотних моделей може відбуватися із використанням  фотограмметричних  методів. ​ Цифрові висотні моделі дають математичне представлення висотних характеристик місцевості та об'єктів.
​  Основні типи моделей:
▶️   ЦМР (DTM) -  цифрова модель рельєфу або поверхні;
▶️   ЦММ (DEM) - цифрова модель місцевості (додатково включені елементи на земній поверхні, такі як будинки та рослинність.
Висотні моделі використовуються у численних додатках, таких як​:
•   планування та проектування автошляхів, залізниці, ЛЕП, трубопроводів і т.д.;
•   моделювання ризиків повеней, зсувів, лавин, промислової дільності;
•   аграрної діяльності;
•   геологічний та геотехнічний аналіз рельєфу;
•   моделювання та планування забудованих територій;
•   моделювання поширення шуму;
•   вивчення довкілля та екології;
•   орторектифікація аерофотознімків.

Картографічні сервіси


Ми володіємо значним досвідом у наданні професійних послуг щодо створення різноманітних цифрових картографічних продуктів будь-якого рівня складності та повноти відображення. Перелік послуг включає в себе як повне створення карти так і її актуалізацію чи доповнення.  Використовуючи набутий досвід, ми маємо можливість надавати дані, структуровані у відповідності до сучасних вимог таких галузей, як планування міста, інженерне проектування, екологія, приватний бізнес, лісове господарство, сільське господарство, а також задовольняти додаткові потреби та підтримувати додаткові послуги Клієнтів. Для створення цифрових карт ми можемо використовувати ортофотоплани, космічні знімки, паперові вихідні картографічні матеріали і схеми тощо. Результатом нашої роботи є цифровий картографічний продукт, який повністю відповідає технічному завданню, вимогам національних та міжнародним стандартів та готовий до інтеграції в будь-яке ГІС-середовище.

   Застосування:
 •   Містобудування та планування територій;
•   Інжиніринг та проектування;
•   Кадастр та землеустрій;
•   Навігація;
•   ГІС-аналіз та моделювання;
•   Видання друкованої картографічної продукції.

Векторизація та оцифровка даних


Оскільки картографічний матеріал на паперових носіях відходить у минуле, а потреба гнучкості управління великим обсягом даних, які зберігаються всередині спеціалізованих систем Клієнтів, зростає, БломІнфо-Юкрейн пропонує широкий ряд можливостей та підходів до конвертації паперових карт та схем у цифровий формат, що робить їх придатними для прямого імпортування до ГІС-середовища, яке використовує Клієнт. ​Ми здатні створювати файли у будь-якому CAD- або ГІС-форматі, такому як  AutoCAD (DWG, DXF, MicroStation (DGN), ArcView (SHP), ArcInfo (Coverage) та багатьох інших.

Власні бази геоданих


Використання вже існуючих баз геоданих дозволяєь знизити вартість Вашого проекту.  ​Ми пропонуємо реалізацію картографічних проектів використовуючи нашу власну базу картографічних даних.
​У випадку, якщо територія Вашого проекту не входить до нашої бази даних, ми допоможемо Вам знайти найкращий варіант доступних даних та забезпечимо прозору процедуру створення кінцевого продукту на їх основі.

Наземні топогеодезичні роботи


Наземні топогеодезичні роботи є традиційною базовою послугою для БломІнфо-Юкрейн.
Ми володіємо багатим досвідом в багатьох видах наземних топогеодезичних роботах, у т.ч.:
•   Планово-висотна прив’язка аерофотознімків;
•   Створення геодезичних мереж;
•   Детальні топографічні зйомки;
•   Складання поперечних/ повздовжніх креслень;
•   Підготовчі роботи для будівництва інженерних мереж;
•   Трасування підземних комунікацій;
•   Картографування лінійних об’єктів;
•   Встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
•   Встановлення прибережно-захисних смуг;
•   Польове дешифрування, геокодування та оновлення адресних планів. 

ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ ТА КАДАСТР


БломІнфо-Юкрейн пропонує професійні консультаційні послуги та виготовлення єдиної документації по ефективному управлінню земельними ресурсами.
Основні типи послуг:
​•   Встановлення (зміна) меж адміністративно-територіальних утворень;
•   Організація і встановлення меж територій природно-заповідного фонду, оздоровчого, рекреаційного  та історико-культурного призначення;
•   Проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів;
•   Інвентаризація земель;
•   Інвентаризація і створення єдиної документації ефективного використання ресурсів об'єднаних територіальних громад;
•   Встановлення водоохоронних зон і прибережних захисних смуг;
•   Проекти землеустрою,  що  забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь;
•   Зміна цільового призначення земельної ділянки;
•   Оформлення документів на земельну ділянку для внесення інформації про неї до Державного земельного кадастру;
•   Виготовлення кадастрових карт, планів та викопіювань із них;
•   Проекти землеустрою щодо відведення, поділу чи об’єднання  земельних ділянок;
•   Нормативна грошова оцінка земель;
•   Експертна грошова оцінка земельних ділянок.

ГІС СЕРВІСИ ТА АНАЛІТИКА


Використовуючи найновіші технології та постійно вдосконалюючи виробничий процес, ми здатні надавати геопросторові дані, придатні для використання в будь-якому ГІС-середовищі, задовольняючи як вимоги майбутніх користувачів, так і прийнятим стандартам галузей.
​Наші послуги охоплюють роботи, від  виконання сучасного статистичного аналізу і консалтингу до розробки програмного забезпечення. Ми здатні використовувати наші ресурси для допомоги замовникам якнайкраще застосовувати географічні дані за допомогою найпередовіших рішень для виконання їхніх особистих вимог при створенні автоматизованих систем містобудівного і земельного кадастрів.