Досвід Проектів


2005-2013

Кліент: Земельне агентство України
Проект: Видача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру
Територія Проекту: Вінницька, Одеська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька обл.
Типи Робіт: Аерофотозйомка; фотограмметрія; створення ортофотопланів 1:10 000, 1:5 000, 1:2 000; створення базових та індексно-кадастрових карт

2009

Кліент: BlomInfo A/S”, Данія
Проект: Комп’ютерна обробка даних з використанням компютерної техніки і ІТ в області створення цифрових карт.
Територія Проекту: Данія.​
Типи Робіт: Фотограмметричні роботи по обробці даних похилої аерофотозйомки та створення бібліотек похилих зображень BlomOBLIQUE міст Данії.

2009

Кліент: ДНВП «Укрінжгеодезія»
Проект: Геодезичні роботи з планово-висотної привязки аерофотознімків для створення ортофотопланів масштабу 1:10000 на території Хмельницької обл.
Територія Проекту: Хмельницька обл.
Типи Робіт: Геодезичні роботи.

2009

Кліент: Любовицька сільська рада Малинського р-ну Житомирської обл.
Проект: Розробка схеми землеустрою щодо раціонального використання та охорони земель на перспективу до 2020 р., їх перерозподіл за цільовим призначенням відповідно до потреб галузей економіки та формування обмежень щодо використання земель Любовицька сільської ради.
Територія Проекту: Любовицька сільська рада Малинського р-ну Житомирської обл.
Типи Робіт: Розробка схеми землеустрою.

2009

Кліент: Ставищенська сільська рада Брусилівського р-ну Житомирської обл.
Проект: Розробка схеми землеустрою щодо раціонального використання та охорони земель на перспективу до 2020 р., їх перерозподіл за цільовим призначенням відповідно до потреб галузей економіки та формування обмежень щодо використання земель Любовицька сільської ради
Територія Проекту: Ставищенська сільська рада Брусилівського р-ну Житомирської обл.
Типи Робіт: Розробка схеми землеустрою.

2010

Кліент: Новокаховська міська рада
Проект: Проектно-вишукувальні роботи по відновленню існуючої межі міста згідно земельно-облікових даних (форма 6-зем) та розробка Проекту землеустрою щодо формування та встановлення межі міста Нова Каховка Херсонської обл. згідно Генерального плану
Територія Проекту: м. Нова Каховка​.
Типи Робіт: Польові роботи по обстеженню межі, складання актів польового контролю та актів погодження меж. Визначення точок повороту та кількості межових знаків, складання каталогу координат Проектної межі.

2011

Кліент: Виконавчий комітет міської ради м. Могилів-Подільський Вінницької області
Проект: Розробка технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Могилів-Подільський Вінницької області.
Територія Проекту: м. Могилів-Подільський.
Типи Робіт: Векторизація земельних ділянок на території міста, нанесення зон обмежень обтяжень, розрахунок базової нормативно-грошової оцінки згідно стандарту.

2011

Кліент: Герцаївська района рада
Проект: Створення муніципальної мультифункціональної бази геопросторових даних.
Територія Проекту: Герцаївський район Чернівецької обл.
Типи Робіт: Розробка ГІС, збір та наповнення ГІС даними.

2011

Кліент: Управління земельних ресурсів Донецької міської ради
Проект: Оновлення планово-картографічних матеріалів м.Донецьк.
Територія Проекту: м.Донецьк​.
Типи Робіт: Виготовлення адресного плану; створення векторних шарів: будівлі, дороги, проїжджі частини, покриття, промислові об’єкти; польове дешифрування.

2011-2012

Кліент: Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради
Проект: Інвентаризація земель, розмежування земель державної та комунальної власності у місті Борисполі, розширення існуючих меж міста.
Територія Проекту: м.Бориспіль.
Типи Робіт: Аерофотозйомка; фотограмметрія; створення ортофотопланів 1:1 000; топогеодезичні роботи; польові роботи по визначенню користувачів та власників земельних ділянок на території міста.

2011-2012

Кліент: Виконком Маріупольської міської ради
Проект: Виконання Проектно-вишукувальних робіт, пов’язаних із виготовленням топографічної основи для розробки містобудівної документації м. Маріуполя.
Територія Проекту: м.Мариупіль​.
Типи Робіт: Виготовлення адресного плану, створення векторних шарів: будівлі, дороги, проїжджі частини, покриття, промислові об’єкти. Польові роботи по обстеженню наявних межових знаків міста Маріуполь та їх оновлення, нанесення меж на планово-картографічні матеріали.

2012-2013

Кліент: Виконком Криворізької міської ради
Проект: Встановлення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг уздовж річок Інгулець та Саксагань у м. Кривий Ріг.
Територія Проекту: Кривий Ріг, 34 водних об’єкти.
Типи Робіт: Створення картографічної основи, Проектування прибережно захисних та водоохоронний смуг, встановлення межових знаків та інформаційних щитів, виготовлення кадастрових планів та обмінних файлів​​.

2012-2013

Кліент: NAVTEQ
Проект: Створення картографічної основи для навігаційних карт NokiaMaps.
Територія Проекту: Київська та Одеська обл.
Типи Робіт: Дешифрування, векторизація та створення необхідних шарів навігаційної карти.

2012-2013

Кліент: Виконком Маріупольської міської ради
Проект: Проектні роботи з розробки плану земельно-господарського устрою м. Маріуполя.
Територія Проекту: м.Мариупіль​.
Типи Робіт: Векторизація земельних ділянок, класифікація їх за функціональним призначенням, нанесення зон обмежень використання земельних ділянок.

2013

Кліент: Жовтоводська міська рада
Проект: Виготовлення містобудівної документації (виконання робіт зі створення Картографічної основи масштабу 1:2000) на територію міста Жовті Води Дніпропетровської області.
Територія Проекту: м. Жовті Води площа, 4100 га.
Типи Робіт: Отримання актуалізованих топографічних планів масштабу 1:2000 в державній системі координат УСК 2000 та місцевій системі координат на місто Жовті Води у графічному та цифровому форматі. Дані матеріали є основою створення містобудівної документації, оцінювання техногенного навантаження, розроблення та ведення містобудівного, земельного та інших кадастрів​.

2013

Кліент: ДП «Дирекція КГЗКОР» в Кіровоградській області
Проект: Складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) ДП «Дирекція КГЗКОР».
Територія Проекту: Територія Кіровоградського гірничо-збагачувального комбінату, площа -1897,31 га .
Типи Робіт: Встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) ДП «Дирекція КГЗКОР» в Кіровоградській області. Робіту виконано в системі координат СК-63. Встановлено межові знаки, виготовлено кадастрові плани, сформовано обмінні файли, здйснено аерофотозйомку, виготовлені ортофотоплани та побудована ЦМР.

2013

Кліент: Черкаська міська рада
Проект: Інвентаризація земель лісового фонду на території міста Черкаси та встановлення меж земель лісового фонду.
Територія Проекту: м. Черкаси.
Типи Робіт: Виконана кадастрова зйомка, складено інвентаризаційний план лісонасаджень, визначено породний та віковий склад деревостанів, їх стан, якісні і кількісні характеристики лісових ресурсів, виявлено деревостої, що потребують рубок. Встановлено межі земель лісового фонду та закладено межові знаки з відповідним оформленням документів.

2013

Кліент: Вашківецька міська рада
Проект: Виконання Проектно-вишукувальних робіт із створення картографічної основи масштабу 1:2000.
Територія Проекту: м. Вашківці.
Типи Робіт: Створення топографічної основи масштабу 1:2000 для забезпечення робіт з Проектування генерального та детальних планів населеного пункту м. Вашківці, наземні топографо-геодезичні роботи.

2014

Кліент: Броварська міська рада
Проект: Розробка технічної документації з нормативно-грошової оцінки.
Територія Проекту: м. Бровари, 3400 га.
Типи Робіт: Розробка показників оцінки земель, створення грунтової карти, створення картографічної основи 1:5000, поставка програмного забезпечення для розрахунку грошової оцінки.

2014

Кліент: Броварська міська рада
Проект: Проведення інвентаризації земель в межах міста Бровари
Територія Проекту: м. Бровари, 3400 га.
Типи Робіт: Аерофотозйомка, виготовлення ортофотопланів, ЦМР, аналіз всіх земель міста за категоріями землекористування, типами власності, складання списків власників та користувачів. Розробка робочого зведеного інвентаризаційного плану місту. Складання балансу площ земельних ділянок для внесення коригувань в форму 6-ЗЕМ.

2014

Кліент: Ставищенська сільська рада
Проект: Проведення інвентаризації земель державної та комунальної власності в межах села.
Територія Проекту: с. Ставище, площа 420 га.
Типи Робіт: Аерофотозйомка, виготовлення ортофотопланів, ЦМР, аналіз наявних матеріалів геодезичних, землевпорядних, облікових, топографічних робіт, що виконувались на даній території, їх систематизація, прив’язка, приведення до однієї системи координат. Складання списку власників та землекористувачів по категоріях земель. Складання зведеного інвентаризаційного плану.

2014

Кліент: Житомирська міська рада
Проект: Збір даних для інвентаризації прибережної захисної смуги р.Тетерів.
Територія Проекту: м.Житомир, р. Тетерів.
Типи Робіт: Створення оновленого картографічного матеріалу 1:2000 в межах ПЗС р.Тетерів на території м. Житомир, польове дешифрування, зйомка урізу берега, робіта з архівними картографічними даними та іншими даними переданими Замовником.

2014

Кліент: --------
Проект: Аерофотозйомка малих населених пунктів для створення картографічної основи та розробки генерального плану.
Територія Проекту: с.Васелинівка, с.Новоселівка, с.Абазівка.
Типи Робіт: Аерофотозйомка, створення ортофотопланів GSD=10 см та цифрової моделі рельєфу.

2015

Кліент: Житомирська міська рада
Проект: Виготовлення Проекту землеустрою, щодо встановлення прибережної захисної смуги р.Тетерів.
Територія Проекту: м.Житомир, р. Тетерів.
Типи Робіт: Послуги зі створення Проекту землеустрою по встановленню прибережних захисних смуг ц відповідності до Земельного кодексу України, Водного кодексу України, Законів України та розпоряджень Кабінету міністрів України.

2015

Кліент: Козятинська міська рада
Проект: Створення картографічної основи масштабу 1:2000 на територію міста.
Територія Проекту: м. Козятин Вінницької області, 1240 га.
Типи Робіт: Фотограметрія, векторизація, наземні топографо-геодезичні роботи, дешифрування місцевості. Робіту виконано з прив’язкою до Державної геодезичної референтної системи координат УСК-2000 в масштабі 1:2000.

2015

Кліент: Банкомзв‘язок АТ, Дністровсько-Прутське басейнове управління водних ресурсів
Проект: Субпідрядні роботи по Проекту «Попередження і захист від паводків в верхніх басейнах річок Серет і Прут, шляхом впровадження сучасної системи моніторингу з автоматичними станціями - EAST AVERT», укладеним між АТ «Банкомзв’язок» та Дністровсько-Прутським басейновим управлінням водних ресурсів.
Територія Проекту: Чернівецька та Івано-Франківська область (басейни рік Прут, Серет, Черемош), близько 11000 кв.км.
Типи Робіт: Поставка архівних картографічних даних, аерофотозйомка (810 кв.км), наземні топогеодезичні роботи, створення ЦМР, виготовлення актуальних ортофотопланів, збір цільових POI (ризики), створення цифрової карти, навчання роботі із даними.

2016

Кліент: Троїцька сільська рада Біляївського району Одеської області
Проект: Картографічна основа масштабу 1:2000 на територію села Троїцьке Біляївського району Одеської області -1290 га
Територія Проекту: територія села Троїцьке Біляївського району Одеської області – площа 1290 га
Типи Робіт: Виконані аерофотознімальні роботи і виготовлена в електронному і паперовому вигляді картографічна основа масштабу 1:2000 на територію села Троїцьке Біляївського району Одеської області

2016

Кліент: Управління регулювання земельних відносин Житомирської міськради
Проект: Інвентаризація земель в межах населеного пункту міста Житомир Житомирської області області
Територія Проекту: територія міста Житомир - 61 км.кв.
Типи Робіт: Виконані аерофотознімальні, та польові геодезичні роботи для інвентаризації земель міста Житомир Житомирського району Житомирської області. Інвентаризація здана замовнику в електронному, та паперовому вигляді.

2017

Кліент: «Кімонікс Інтернешнл Інк»
Проект: «Організація землеустрою в умовах децентралізації» Киптівська ТГ
Територія Проекту: Киптівська територіальна громада Чернігівської області
Типи Робіт: Створення електронної бази ресурсів громади і картографічної основи території, розробка геопорталу громади

2018

Кліент: «Кімонікс Інтернешнл Інк»
Проект: «Організація землеустрою для управління земельними ресурсами на території об’єднаної територіальної громади на прикладі Паланської сільської ради Уманського району Черкаської області» (2018 р.)
Територія Проекту: Паланська територіальна громада Черкаської області
Типи Робіт: Створення електронної бази ресурсів громади і картографічної основи території, розробка геопорталу громади

2018 - 2019

Замовник: «Кімонікс Інтернешнл Інк»
Проект: «Підтримка аграрного і сільського розвитку» (Проект USAID «Агросільрозвиток») Цілі Проекту:
      •   Удосконалення законодавчої та нормативної бази і управління аграрним сектором.
      •   Збільшення обсягу інвестицій, підвищення продуктивності, рівня зайнятості й доходів у сільськогосподарському секторі.
      •   Поліпшення добробуту сільських громад і виробників, які наразі витіснені на узбіччя економічного розвитку. У питаннях земельної реформи Проект «Агросільрозвиток» сприяє підвищенню ефективності управління земельними ресурсами і надає підтримку Уряду України у розробці та впровадженні ініціатив, спрямованих на зміцнення довіри до земельної реформи та створення умов для запровадження прозорого і справедливого ринку земель сільськогосподарського призначення.
Територія Проекту: 10 територіальних громад в 6 областях України
Типи Робіт: Розробка парсипатівних планів розвитку територій громад. Створення електронних баз ресурсів і геопорталів громад

2019 - 2020

Замовник: Програма розвитку ООН в Україні
Проект: Розробка та впровадження моделі управління земельними та іншими ресурсами Званівської ОТГ
Територія Проекту: Званівська територіальна громада Донецької області
Типи Робіт: Розробка містобудівної і землевпорядної документації на територію громади, Створення електронної бази ресурсів і геопорталу громади.

2020

Замовник: Програма розвитку ООН в Україні
Проект: Розробка та впровадження моделі обліку наявних ресурсів на основі нормативно- грошової оцінки (с. Верхньокам’янське, с. Кузьминівка, с. Івано-Дар'ївка, с. Новоселівка) та просторового планування із застосуванням геоінформаційних технологій для адміністративного центру Званівської територіальної громади
Територія Проекту: Званівська територіальна громада Донецької області
Типи Робіт: Розробка містобудівної і землевпорядної документації. Розробка комплексного плану розвитку території громади. Створення електронної бази ресурсів і геопорталу громади.

2021

Замовник: «Кімонікс Інтернешнл Інк»
Проект: Пілотне впровадження вимог Закону України №711 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель" у Роганській та Пісочинській територіальних громадах Харківського району Харківської області (2021р.).
Територія Проекту: Пісочинська і Рооганська територіальні громади Харківської області
Типи Робіт: Розробка комплексних планів розвитку територій громад. Розробка містобудівної і землевпорядної документації. Створення електронних баз ресурсів і геопорталів громад. Створеня методичних посібників розробки комплексних планів просторового розвитку територій громад

2021 - 2022

Замовник: Програма розвитку ООН в Україні
Проект: Розробка системи Е-управління ресурсами Дружківської міської територіальної громади Краматорського району Донецької області на основі сучасних цифрових технологій, проектів просторового планування та комплексного підходу до стратегічного планування розвитку громади.
Територія Проекту: Дружківська міська територіальна громада Краматорського району Донецької області
Типи Робіт: Розробка комплексного плану розвитку території громади. Створення електронної бази ресурсів і геопорталу громади.

2021 - 2022

Замовник: ТОВ «Оператор газотранспортної системи України»
Проект: «Комплексні інженерні послуги. Розробка документації із землеустрою та реєстрація права постійного користування земельними ділянками»
Територія Проекту: Миколаївська, Одеська і Херсонська області України.
Типи Робіт: Розробка землевпорядної документації на об’єкти Замовника

2021 - 2022

Замовник: ТОВ «Оператор газотранспортної системи України»
Проект: «Комплексні інженерні послуги. Розробка документації із землеустрою та реєстрація права постійного користування земельними ділянками»
Територія Проекту: Харківська область України.
Типи Робіт: Розробка землевпорядної документації на об’єкти Замовника